CException::CException

CException (bool b_AutoDelete);

Parametreleri

bAutoDelete

CException nesnesi için bellek öbek üzerinde tahsis edilmiş gerçek belirtin. Bu özel durumu silmek için Delete üye işlev çağrıldığında silinecek CException nesnesinin neden olur. CException nesnesi yığına veya bir genel nesne yanlış belirtin. Delete üye işlev çağrıldığında bu durumda CException nesne silinmez.

Açıklamalar

Bu üye işlevi, bir CException nesnesi oluşturur. Eğer doğrudan kullanarak Yenibir CException nesnesi oluşturmamanız gerekir. Cexception bir sınıf türetmek bu Oluşturucu kullanın.

CException genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index