CEvent sınıf üyeleri

İnşaat

CEvent Bir CEvent nesnesi oluşturur.

Yöntemleri

SetEvent Olay için kullanılabilir (signaled) belirler ve herhangi bir bekleyen iş parçacığı bültenleri.
PulseEvent Kümeleri kullanılabilir olay (sinyal), bekleyen iş parçacığı bırakır ve olay kullanılamaz (nonsignaled) ayarlar.
ResetEvent Olay kullanılamaz (nonsignaled) ayarlar.
Kilidini açma Olay nesnesi bültenleri.

CEvent genel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index