CEvent::Unlock

virtual bool Unlock);

Dönüş değeri

Otomatik olay olay nesnesi ve olay iş parçacığı sahibi sıfır; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Olay nesnesi serbest bırakır. Bu üye işlevi şu anda onlar sonra onların kilit nesne yeniden ise bırakın için otomatik olayı kendi iş parçacıkları tarafından çağrılır. Kilit nesne yeniden değil, bu işlev kilidi nesnenin bir yıkıcısı tarafından çağrılacak.

CEvent genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index