CEvent::SetEvent

Bool SetEvent);

Dönüş değeri

Sıfır olmayan işlev başarılı, aksi takdirde 0.

Açıklamalar

Tüm bekleyen iş parçacığı serbest sinyal için olay durumunu ayarlar. El ile bir olaydır, ResetEvent kadar olay signaled kalır. Birden çok iş parçacığı bu durumda serbest olabilir. Otomatik bir olaydır, tek bir iş parçacığı serbest bırakılıncaya kadar olay signaled kalır. Sistem daha sonra olay durumunu nonsignaled için ayarlar. İş parçacığı bekleyen, bir iş parçacığının serbest bırakılıncaya kadar devlet signaled kalır.

CEvent genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index