CEvent::PulseEvent

Bool PulseEvent);

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Sinyal için olay (mevcut) ayarlar, herhangi bir bekleyen iş parçacığı bırakır ve kendisine nonsignaled (kullanılamaz) otomatik olarak sıfırlanır. Olaya el ile ise, tüm bekleyen iş parçacığı serbest, olay nonsignaled ayarlanır ve PulseEvent döndürür. Otomatik bir olaydır, tek bir iş parçacığı serbest, olay nonsignaled ayarlanır ve PulseEvent döndürür.

İş parçacığı bekleyen veya iş parçacığı derhal serbest bırakılmasını, PulseEvent olay nonsignaled için ayarlar ve döndürür.

CEvent genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index