CEditView sınıf üyeleri

Veri üyeleri

dwStyleDefault Varsayılan stil türü nesneler için CEditView.

İnşaat

CEditView CEditView türünde bir nesne oluşturur.

Öznitelikler

GetEditCtrl Bir CEditView nesnesi (Windows Denetim Düzenle) CEdit bölümüne erişim sağlar.
GetPrinterFont Geçerli yazıcı yazı tipi alır.
GetSelectedText Geçerli metin seçimi alır.
LockBuffer Arabellek kilitler.
UnlockBuffer Arabellek kilidini açar.
GetBufferLength Karakter arabelleği uzunluğunu alır.
SetPrinterFont Yeni bir yazıcı yazı tipi ayarlar.
SetTabStops Kümeleri sekme duraklarını için ekran ve yazdırma.

İşlemleri

FindText Bir metin dizesini arar.
PrintInsideRect Metin içinde verilen bir dikdörtgen çizer.
SerializeRaw Bir CEditView nesnesi diske ham metin olarak serileştirildiğini.

Overridables

OnFindNext Bir metin dizesinin sonraki oluşumunu bulur.
OnReplaceAll Tüm bir dizgeyi yeni bir dizeyle değiştirir.
OnReplaceSel Geçerli seçimi değiştirir.
OnTextNotFound Daha fazla metin eşleştirmek bir bulma işlemi başarısız olduğunda denir.

CEditView ge&nel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index