CEditView::UnlockBuffer

void UnlockBuffer () const;

Açıklamalar

Arabellek kilidini açmak için bu üye işlevini çağırın. LockBuffer tarafından döndürülen işaretçi kullanarak tamamladıktan sonra UnlockBuffer arama.

CEditView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CEditView::LockBuffer, CEditView::GetBufferLength

Index