CEditView::SetTabStops

void SetTabStops ( int nTabStops );

Parametreleri

nTabStops

İletişim birimleri her sekme durağı genişliği.

Açıklamalar

Görüntüleme ve baskı için kullanılan sekme duraklarını ayarlamak için bu işlevini çağırın. Yalnızca tek bir sekme durağı genişliği desteklenir. (CEdit nesneleri birden çok sekme genişlikleri destekler.) Genişlikleri dörtte biri (büyük ve küçük harf alfabetik karakterler üzerinde yalnızca dayalı) ortalama karakter genişliğini görüntüleme veya yazdırma sırasında kullanılan yazı tipi eşit iletişim birimleri vardır. CEditView sekme durağı değeri önbellek gerekir çünkü CEdit::SetTabStops kullanmamalısınız.

Bu işlev, yalnızca kendisi için denir Nesne sekmelerini değiştirir. Uygulamanızdaki her CEditView nesnesi için sekme duraklarını değiştirmek için her nesnenin SetTabStops işlevini çağırın.

CEditView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CWnd::SetFont, CEditView::SetPrinterFont

Index