CEditView::SetPrinterFont

void SetPrinterFont ( CFont * pFont );

Parametreleri

pFont

CFonttüründe bir nesne için bir işaretçi. null, baskı için kullanılan yazı tipi görüntüleme yazı tipini dayanır,.

Açıklamalar

Yazıcı yazı tipi pFont tarafından belirtilen yazı tipini ayarlamak için arama SetPrinterFont.

Görünümü yazdırma için her zaman belirli bir yazı tipi kullanmayı isterseniz, sınıf'ın OnPreparePrinting işlevinde SetPrinterFont çağrısı içerir. Yazdırma oluşmadan önce görünümün içeriğini yazdırılmadan önce yazı değişiklik gerçekleşmeden yani bu sanal fonksiyonu denir.

CEditView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CWnd::SetFont, CFont, CView::OnPreparePrinting

Index