CEditView::SerializeRaw

void SerializeRaw ( C&Archiveamp; ar );

Parametreleri

ar

Seri hale getirilmiş metin depolar CArchive nesnesine başvuru.

Açıklamalar

Bir CArchive nesne okumak veya metni CEditView nesnesinde bir metin dosyasına yazmak için SerializeRaw arayın. O okur ve yalnızca metin, önceki nesne tanımlama veri olmadan yazar SerializeRaw CEditView' ın Serialize iç uygulanmasına farklıdır.

CEditView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CArchive, CObject::Serialize

Index