CEditView::PrintInsideRect

UINT PrintInsideRect ( cdc * pDC, RECT& rectLayout, UINT nIndexStart, UINT nIndexStop );

Dönüş değeri

Yazdırılacak sonraki karakterin dizin (yani, işlenen son karakteri aşağıdaki karakter).

Parametreleri

pDC

İşaretçiyi yazıcı aygıtı bağlama.

rectLayout

Bir CRect nesne veya metni işlenecek olan dikdörtgen belirtme rect yapısı.

nIndexStart

İşlenecek ilk karakter arabelleği içinde dizin.

nIndexStop

İşlenecek son karakteri izleyen karakterin tampon dizin.

Açıklamalar

RectLayout tarafından belirtilen dikdörtgenin içindeki metin yazdırmak için PrintInsideRect çağrı.

CEditView denetim es_autohscrollstili yoksa, metin işleme dikdörtgen içinde paketlenir. Denetim stili es_autohscrollvarsa, metni dikdörtgeni sağ kenarında kırpılır.

Böylece metin tarafından işgal özgün dikdörtgen kısmını dikdörtgenin boyutları tanımlayın rectLayout nesnesinin rect.bottom öğe değiştirildiğinde.

CEditView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CEditView::SetPrinterFont, CEditView::GetPrinterFont

Index