CEditView::OnTextNotFound

sanal void OnTextNotFound ( lpctstr lpszFind );

Parametreleri

lpszFind

Bulunacak metin.

Açıklamalar

MessageBeep Windows işlevi çağıran varsayılan uygulama değiştirmek için bu işlevi geçersiz kılma.

CEditView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CEditView::FindText, CEditView::OnFind&Next, CEditView::OnReplaceAll, CEditView::OnReplaceSel

Index