CEditView::OnFindNext

sanal void OnFindNext ( lpctsrt lpszFind, bool bİleri, bool bCase );

Parametreleri

lpszFind

Bulunacak metin.

bİleri

Arama yönünü belirtir. Gerçekarama yönünü arabellek sonuna doğru ise. Yanlışarama yönünü arabellek başlangıcına doğru ise.

bCase

Arama büyük/küçük harf duyarlı olup olmadığını belirtir. Gerçek, aramanın büyük küçük harf duyarlı ise. Eğer yanlışarama büyük/küçük harf duyarlı değil.

Açıklamalar

LpszFind, bCasetarafından belirtilen duyarlılığı bİleritarafından belirtilen yönde belirtilen metin için arabellek metni arar. Arama geçerli seçimi başlangıcında başlar ve FindTextbir çağrı aracılığıyla gerçekleştirilir. Metin bulunamazsa varsayılan uygulamasında, OnFindNext OnTextNotFound çağırır.

Geçersiz bir CEditViewdeğiştirmek için OnFindNext -türetilen nesne metni arar. Kullanıcı standart Bul iletişim kutusunda Find Next düğmesini seçtiğinde CEditView OnFindNext çağırır.

CEditView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CEditView::OnText&NotFound, CEditView::FindText, CEditView::OnReplaceAll, CEditView::OnReplaceSel

Index