CEditView::LockBuffer

Lpctstr LockBuffer () const;

Dönüş değeri

Düzenleme denetiminin arabellek bir işaretçi.

Açıklamalar

Bir işaretçi arabelleğe almak için bu üye işlevini çağırın. Arabellek değiştirilmemelidir.

CEditView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CEditView::UnlockBuffer, CEditView::GetBufferLength

Index