CEditView::GetSelectedText

void GetSelectedText ( CString& strResult ) const;

Parametreleri

strResult

Seçili metin alacak olan CString nesnesine bir başvuru.

Açıklamalar

Seçili metin seçimi veya seçimdeki ilk satır başı karakteri önceki karakter sonuna kadar bir CString nesnesine kopyalamak için arama GetSelectedText.

CEditView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CEditView::OnReplaceSel

Index