CEditView::GetPrinterFont

CFont * GetPrinterFont ( ) const;

Dönüş değeri

Bir CFont nesnesi geçerli yazıcı yazı tipini belirten bir işaretçi; Yazıcı yazı tipi ayarlanmamış ise, null . İşaretçiyi geçici olabilir ve daha sonra kullanmak üzere saklanmalıdır değil.

Açıklamalar

Geçerli yazıcı yazı tipini tanımlayan bir CFont nesne işaretçisi almak için GetPrinterFont arayın. Yazıcı yazı tipi ayarlanmamış, baskı CEditView sınıfının görüntülemek için kullanılan aynı yazı tipini kullanarak yazdırmak için varsayılan davranıştır.

Geçerli yazıcı yazı tipi belirlemek için bu işlevi kullanın. İstediğiniz yazıcı yazı tipini değil, değiştirmek için CEditView::SetPrinterFont kullanın.

CEditView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CEditView::SetPrinterFont

Index