CEditView::GetEditCtrl

CEdit& GetEditCtrl ( ) const;

Dönüş değeri

CEdit nesnesine bir başvuru.

Açıklamalar

Düzen görünümü tarafından kullanılan düzenleme denetimi bir başvuru almak için GetEditCtrl arayın. Eğer işleyebilirsiniz bu denetim CEdit, pencereleri düzenleme denetimi doğrudan CEdit üye işlevleri kullanarak türüdür.

! Uyarı CEdit nesnesini kullanarak değişiklik temel Windows durumunu kontrol düzenleyebilirsiniz. Örneğin, çünkü CEditView bu ayarları düzenleme denetimi hem de yazdırma önbelleğe alır CEdit::SetTabStops işlevini kullanarak sekme ayarlarını değiştirmemeniz gerekir. Bunun yerine CEditView::SetTabStops kullanın.

CEditView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CEdit, CEditView::SetTabStops

Index