CEditView::GetBufferLength

UINT GetBufferLength () const;

Dönüş değeri

Arabellek dize uzunluğu.

Açıklamalar

Şu anda düzenleme denetimin arabelleği null Sonlandırıcı dahil değil, karakter sayısını almak için bu üye işlev çağrısı.

CEditView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CEditView::LockBuffer, CEditView::UnlockBuffer

Index