CEditView::FindText

bool FindText ( lpctstr lpszFind, bool bİleri = doğru bool bCase = gerçek );

Dönüş değeri

Arama metni bulunamadı sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Parametreleri

lpszFind

Bulunacak metin.

bİleri

Arama yönünü belirtir. Gerçekarama yönünü arabellek sonuna doğru ise. Yanlışarama yönünü arabellek başlangıcına doğru ise.

bCase

Arama büyük/küçük harf duyarlı olup olmadığını belirtir. Gerçek, aramanın büyük küçük harf duyarlı ise. Eğer yanlışarama büyük/küçük harf duyarlı değil.

Açıklamalar

CEditView nesnenin metin ara arama için FindText işlevini çağırın. Bu işlev geçerli seçimi, bİlerive bCasetarafından belirtilen duyarlılığı ile belirtilen yönde başlayan lpszFind, belirtilen metin arabelleği metni arar. Metin bulunursa, bulunan metin seçimi tanımlar ve sıfır dışında bir değer verir. Metni bulunmazsa işlevi 0 değerini döndürür.

Normalde OnFindNext FindText çağırır, olmazsan¦-z FindText işlevini çağırmanız gerekmez.

CEditView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CEditView::OnFind&Next, CEditView::OnReplaceAll, CEditView::OnReplaceSel, CEditView::OnTextNotFound

Index