CEditView::dwStyleDefault

Açıklamalar

Bu statik üyesi Oluştur işlevini CEditView nesne için varsayılan stili elde dwStyle parametre olarak geçirmek. dwStyleDefault dword türünde ortak üyesidir.

CEditView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index