CEditView::CEditView

CEditView ( );

Açıklamalar

CEditViewtüründe bir nesne oluşturur. Nesne oluşturma sonra düzenleme denetimi kullanılmadan önce CWnd::Create işlevini çağırmalısınız. CEditView bir sınıf türetmek ve CWinApp::AddDocTemplatekullanarak şablona eklemek, çerçeve bu Oluşturucu ve Oluştur işlevini çağırır.

CEditView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CWnd::Create, CWinApp::AddDocTemplate

Index