CEdit::Undo

bool Undo( );

Dönüş değeri

Tek satırlı düzenleme denetimi için dönen değer her zaman sıfır. Dönüş değeri için bir çok satırlı düzenleme denetimi, geri alma işlemi başarılıysa, sıfır olmayan veya geri alma işlemi başarısız olursa 0.

Açıklamalar

Son düzenleme denetimi işlemini geri almak için bu işlev çağrısı.

Bir geri alma işlemi geri alınabilir. Örneğin, geri almakiçin ilk çağrı ile silinen metni geri yükleyebilirsiniz. Sen-ebilmek çıkarmak metin tekrar geri almak için ikinci bir arama ile var olduğu sürece hiçbir müdahalede düzenleme işlemini,.

Daha fazla bilgi için bkz: em_undo Win32 belgelerinde.

CEdit ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CEdit::CanUndo

Index