CEdit::SetSel

void SetSel ( dword dwSelection, bool bNoScroll = yanlış );

void SetSel ( int nStartChar, int nEndChar, bool bNoScroll = yanlış );

Parametreleri

dwSelection

Alt sıra Word'ün başlama pozisyonu ve yüksek sıralı sözcük bitiş konumu belirtir. Alt sıra kelime 0 yüksek sıralı sözcük –1 ise, düzenleme denetimindeki tüm metin seçilir. Alt sıra word –1 ise, herhangi bir geçerli seçimi kaldırılır.

bNoScroll

Şapka görünüm içine kaydırılır olup olmadığını gösterir. Yanlış, şapka içine kaydırılır Eğer görünümü. Doğruçıkıntı işareti değildir eğer görünüm içine kaydırılır.

nStartChar

Başlangıç konumu belirtir. NStartChar 0 nEndChar –1 ise, düzenleme denetimindeki tüm metin seçilir. NStartChar –1 ise, herhangi bir geçerli seçimi kaldırılır.

nEndChar

Bitiş konumu belirtir.

Açıklamalar

Bu işlev, bir düzenleme denetimine karakter aralığı seçmek için çağrı.

Daha fazla bilgi için bkz: em_setsel Win32 belgelerinde.

CEdit ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CEdit::GetSel, CEdit::ReplaceSel

Index