CEdit::SetReadOnly

bool SetReadOnly ( bool bReadOnly = gerçek );

Dönüş değeri

Sıfır olmayan işlem başarılı ise veya 0 ise bir hata oluşur.

Parametreleri

bReadOnly

Düzenleme denetimi salt okunur durumunu kaldırın veya kümesi belirtir. true değeri, salt okunur durumunu ayarlar; false değeri okuma/yazma için ayarlar.

Açıklamalar

Edit denetimi salt okunur durumunu ayarlamak için bu işlevi çağırır.

Geçerli ayarı es_readonly bayrak CWnd::GetStyle dönüş değerini test ederek bulunabilir.

Daha fazla bilgi için bkz: em_setreadonly Win32 belgelerinde.

CEdit ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CWnd::GetStyle

Index