CEdit::SetPasswordChar

void SetPasswordChar ( tchar ch );

Parametreleri

ch

Kullanıcı tarafından yazılan karakter yerine görüntülenecek karakteri belirtir. Ch 0 ise, kullanıcı tarafından yazılan gerçek karakterler görüntülenir.

Açıklamalar

Ayarlamak veya bir düzenleme denetimi kullanıcı metin yazdığında görüntülenen bir parola karakteri kaldırmak için bu işlevini çağırın. Bir parola karakter kümesi, her karakter için kullanıcının yazdığı bu karakteri görüntülenir.

Bu üye işlevi çok satırlı düzenleme denetimi etkisi yoktur.

Yeniden SetPasswordChar üye işlev çağrıldığında, CEdit ch tarafından belirlenen karakteri kullanarak tüm görünür karakter çizer.

Düzenleme denetimi es_password stil oluşturduysanız, varsayılan parola karakteri bir yıldız(*) için ayarlanır. Bu tarz SetPasswordChar 0 olarak ayarlayın ch çağrılır kaldırılır.

Daha fazla bilgi için bkz: em_setpasswordchar Win32 belgelerinde.

CEdit ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CEdit::GetPasswordChar

Index