CEdit::SetModify

void SetModify ( bool bModified = gerçek );

Parametreleri

bModified

true değeri, metin değiştirildi ve FALSE değeri değişmemiş olduğunu gösterir gösterir. Varsayılan olarak, değiştirilen bayrağı ayarlandı.

Açıklamalar

Düzenleme denetimine değiştirilmiş bayrağı temizleyin veya ayarlamak için bu işlevini çağırın. Değiştirilen bayrağı düzenleme denetimi içindeki metnin değiştirilmiş olup olmadığını gösterir. Kullanıcı metin değiştiğinde otomatik olarak ayarlanır. Değeri GetModify üye işleviyle alınabilir.

Daha fazla bilgi için bkz: EM_SETMODIFY Win32 belgelerinde.

CEdit ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CEdit::GetModify

Index