CEdit::SetMargins

void SetMargins (UINT nLeft, UINT nRight );

Parametreleri

nLeft

Yeni sol kenar piksel cinsinden genişliği.

nRight

Yeni sağ kenar boşluğu, piksel cinsinden genişliği.

Açıklamalar

Bu düzenleme denetiminin sol ve sağ kenar boşluklarını ayarlamak için bu üye işlev çağrısı.

&Notnbsp;  Windows 95 ve Windows NT 4.0 ile mevcut başlayan bu üye işlevdir.

Daha fazla bilgi için bkz: EM_SETMARGINS Win32 belgelerinde.

CEdit ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CEdit::GetMargins

Index