CEdit::SetLimitText

void SetLimitText (UINT nMax );

Parametreleri

nMax

Yeni metin sınırı, bayt.

Açıklamalar

Bu CEdit nesne metin sınırı ayarlamak için bu üye işlevini çağırın. Metin düzenleme denetimi kabul bayt olarak en fazla metin synyry.

Metin sınırı değiştirme yalnızca kullanıcının girebileceği metin kısıtlar. Zaten düzenleme denetimine metin üzerinde bir etkisi yoktur, ne de CWnd SetWindowText üye işlevi tarafından düzenleme denetimi kopyaladığınız metin uzunluğunu etkilemez. Bir uygulama içine bir düzenleme denetimine LimitTextçağrısında belirtilenden daha fazla metin yerleştirmek için SetWindowText işlevini kullanıyorsa, kullanıcı herhangi bir düzenleme denetimi içindeki metni silebilirsiniz. Ancak, metin sınırı kullanıcı varolan metni yeni metinle değiştirmesini engeller, sürece geçerli seçimi silme metni metin sınırın altına düşmeye neden olur.

Bu işlev LimitText Win32 içinde yerini alır.

Daha fazla bilgi için bkz: EM_SETLIMITTEXT Win32 belgelerinde.

CEdit ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CEdit::GetLimitText, CEdit::LimitText

Index