CEdit::ReplaceSel

void ReplaceSel ( lpctstr lpszNewText, bool bCanUndo false = );

Parametreleri

lpszNewText

Yeni metni içeren bir boş sonlandırılmış dize noktaları.

bCanUndo

Bu işlev geri alınabilir belirtmek için bu parametre değeri true olarak ayarlayın. Varsayılan değer false olur.

Açıklamalar

LpszNewText tarafından belirtilen metin düzenleme denetimine geçerli seçim yerine bu işlevi çağrısı.

Düzenleme denetimindeki metnin yalnızca bir bölümünü değiştirir. Tüm metni değiştirmek istiyorsanız, CWnd::SetWindowText üye işlevini kullanın.

Geçerli seçim ise, yeni metni geçerli imleç konumu eklenir.

Daha fazla bilgi için bkz: em_replacesel Win32 belgelerinde.

CEdit ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CWnd::SetWindowText

Index