CEdit::PosFromChar

CPoint PosFromChar (UINT nChar ) const;

Dönüş değeri

NChar tarafından belirtilen karakter sol üst köşesinin koordinatları.

Parametreleri

nChar

Belirtilen karakter sıfır tabanlı dizin.

Açıklamalar

Bu CEdit nesnesindeki belirli bir karakterin konumu (sol üst köşe) almak için bu işlevini çağırın. Karakter sıfır tabanlı dizin değerini vererek belirtildi. Dönüş değeri sadece geçmiş son karakter karakter konumu koordinatları, nChar bu CEdit nesne son karakter dizin daha büyükse, bu CEdit nesnesinde belirtir.

&Notnbsp;  Windows 95 ve Windows NT 4.0 ile mevcut başlayan bu üye işlevdir.

Daha fazla bilgi için bkz: em_posfromchar Win32 belgelerinde.

CEdit ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CEdit::CharFromPos

Index