CEdit::Paste

void Paste( );

Açıklamalar

Verileri Pano'dan CEdit ekleme noktasına eklemek için bu işlevini çağırın. Sadece Pano cf_text biçiminde veri içeriyorsa veriler eklenir.

Daha fazla bilgi için bkz: wm_paste Win32 belgelerinde.

CEdit ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CEdit::Clear, CEdit::Copy, CEdit::Cut

Index