CEdit::LineScroll

void LineScroll ( int nLines, int nChars = 0 );

Parametreleri

nLines

Dikey kaydırma satır sayısını belirtir.

nChars

Yatay kaydırma için karakter pozisyonların sayısını belirtir. ES_RIGHT ya da es_center stil düzenleme denetimi varsa, bu değer yoksayılır.

Açıklamalar

Birden çok satırlı düzen denetim metni kaydırmak için bu işlev çağrısı.

Bu üye işlevi yalnızca çok satırlı düzenleme denetimleri tarafından işlenir.

Düzenleme denetiminin dikey olarak gönderilen düzenleme denetimindeki metnin son satırı kaydırma değil. Geçerli satır artı nLines tarafından belirtilen satır sayısını aşıyorsa düzenleme denetimine satır sayısı böylece düzenleme denetimi son satırı düzenleme denetimi penceresinin üst kaydırılır değeri ayarlanır.

LineScroll her satırın son karakteri yatay olarak kaydırmak için kullanılabilir.

Daha fazla bilgi için bkz: EM_LINESCROLL Win32 belgelerinde.

CEdit ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CEdit::LineIndex

Index