CEdit::LineLength

int LineLength ( int evrimçi = -1 ) const;

Dönüş değeri

LineLength bir çok satırlı düzenleme denetimi için çağrıldığında, dönüş değeri evrimçitarafından belirtilen hat uzunluğu (bayt cinsinden) ' dir. LineLength bir tek satırlı düzenleme denetimi için çağrıldığında, dönüş değeri düzenleme denetimindeki metnin uzunluğu (bayt cinsinden) olduğunu.

Parametreleri

evrimçi

Bir karakterin karakter dizin satır uzunluğunu alınacak olduğunu belirtir. Bu parametre –1 ise, geçerli satırı (çıkıntı işareti içeren satırı) uzunluğu döner, herhangi dahil seçili metni satır içinde. LineLength bir tek satırlı düzenleme denetimi için çağrıldığında, bu parametre yoksayılır.

Açıklamalar

Düzenleme denetimine bir çizgi uzunluğunu almak için bu işlev çağrısı.

Kullanımı için verilen satır numarası içinde çok satırlı karakter dizin almak için LineIndex üye işlevi düzenleme denetimi.

Daha fazla bilgi için bkz: EM_LINELENGTH Win32 belgelerinde.

CEdit ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CEdit::LineIndex

Index