CEdit::LineIndex

int LineIndex ( int evrimçi = -1 ) const;

Dönüş değeri

Belirtilen satır numarası büyükse çizgi karakter dizin evrimçi veya –1 sonra satır düzenleme denetimindeki belirtilen.

Parametreleri

evrimçi

Metin düzenleme denetimi istediğiniz satırda dizin değeri veya –1 içeren. Evrimçi –1, onun geçerli satırın, yani çıkıntı işareti içeren satırı belirtir.

Açıklamalar

Bir satır içinde bir çok satırlı karakter dizin almak için bu işlevi düzenleme denetimi çağrı. Karakter düzenleme denetimi başından itibaren belirtilen satıra karakter dizinidir.

Bu üye işlevi yalnızca çok satırlı düzenleme denetimleri tarafından işlenir.

Daha fazla bilgi için bkz: EM_LINEINDEX Win32 belgelerinde.

CEdit ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CEdit::LineFromChar

Index