CEdit::LineFromChar

int LineFromChar ( int nIndex = -1 ) const;

Dönüş değeri

NIndextarafından belirtilen karakter dizin içeren satırı sıfır tabanlı satır sayısı. NIndex –1 seçimi ilk karakteri içeren satırın numarasını döndürülür. Seçim yoksa, geçerli satır numarası verilir.

Parametreleri

nIndex

Metin düzenleme denetimi istenen karakter sıfır tabanlı dizin değeri veya –1 içeren. NIndex –1, onun geçerli satırın, yani çıkıntı işareti içeren satırı belirtir.

Açıklamalar

Belirtilen karakter dizin içeren satırın satır sayısını almak için bu işlevini çağırın. Bir karakter dizinin başlangıcından düzenleme denetimi karakter sayısıdır.

Bu üye işlevi, yalnızca birden çok satırlı düzenleme denetimleri tarafından kullanılır.

Daha fazla bilgi için bkz: EM_LINEFROMCHAR Win32 belgelerinde.

CEdit ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CEdit::LineIndex

Index