CEdit::GetSel

dword GetSel ( ) const;

void GetSel ( intamp; nStartChar, int & nEndChar ) const;

Dönüş değeri

Yüksek sıralı sözcük seçimi sonunda alt sıra Word'ün başlama pozisyonu ve ilk nonselected karakter konumunu içeren bir değer döndüren bir dword sürümünü döndürür.

Parametreleri

nStartChar

İlk karakterin konumu geçerli seçimdeki alacak bir tamsayı referansı.

nEndChar

Geçerli seçimin sonuna gönderilen ilk nonselected karakterin konumu alacak bir tamsayı referansı.

Açıklamalar

Başlangıç ve bitiş karakteri pozisyonları seçimin (varsa) dönüş değeri ya da parametreleri kullanarak bir düzenleme denetimdeki bu işlev çağrısı.

Daha fazla bilgi için bkz: em_getsel Win32 belgelerinde.

CEdit ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CEdit::SetSel

Index