CEdit::GetRect

void GetRect ( lprect lpRect ) const;

Parametreleri

lpRect

Biçimlendirme dikdörtgen alan rect yapısını işaret eder.

Açıklamalar

Düzenleme denetimine biçimlendirme dikdörtgenin almak için bu işlevini çağırın. Düzenleme denetimi penceresinin boyutunu bağımsız olan metin sınırlayıcı dikdörtgenin biçimlendirme dikdörtgendir.

Birden çok satırlı düzen denetimi biçimlendirme dikdörtgenin SetRect ve SetRectNP üye işlevleri tarafından değiştirilebilir.

Daha fazla bilgi için bkz: em_getrect Win32 belgelerinde.

CEdit ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CEdit::SetRect, CEdit::SetRect&NP

Index