CEdit::GetPasswordChar

tchar GetPasswordChar ( ) const;

Dönüş değeri

Kullanıcı tarafından yazılan karakter yerine görüntülenecek karakteri belirtir. Hiçbir parola karakter varsa, dönüş değeri null olur.

Açıklamalar

Kullanıcı metin girdiğinde bir düzenleme denetiminde görüntülenen parola karakter almak için bu işlev çağrısı.

Düzenleme denetimi es_password stil oluşturduysanız, varsayılan parola karakteri bir yıldız(*) için ayarlanır.

Daha fazla bilgi için bkz: em_getpasswordchar Win32 belgelerinde.

CEdit ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CEdit::SetPasswordChar

Index