CEdit::GetModify

bool GetModify ( ) const;

Dönüş değeri

Düzenleme denetiminin içeriği değiştirilmiş, sıfır olmayan; onlar kaldı, 0 değişmeden.

Açıklamalar

Düzenleme denetimine içeriği değiştirilmiş olup olmadığını belirlemek için bu işlev çağrısı.

Windows düzenleme denetiminin içeriği değiştirilmiş olup olmadığını belirten bir iç bayrak tutar. Düzenleme denetimi ilk oluşturulduğunda ve SetModify üye işlevini çağırarak da temizlenmiş Bu bayrak temizlenir.

Daha fazla bilgi için bkz: EM_GETMODIFY Win32 belgelerinde.

CEdit ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CEdit::SetModify

Index