CEdit::GetMargins

Dword GetMargins () const;

Dönüş değeri

Alt sıra word ve yüksek sıralı word sağ kenar boşluğu genişliğini sol kenar boşluğu genişliğini.

Açıklamalar

Bu düzenleme denetiminin sol ve sağ kenar boşluklarını almak için bu üye işlevini çağırın. Kenar boşluklarını piksel olarak ölçülür.

&Notnbsp;  Windows 95 ve Windows NT 4.0 ile mevcut başlayan bu üye işlevdir.

Daha fazla bilgi için bkz: EM_GETMARGINS Win32 belgelerinde.

CEdit ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CEdit::SetMargins

Index