CEdit::GetLineCount

int GetLineCount ( ) const;

Dönüş değeri

Çoklu-satır satır sayısı içeren bir tamsayı düzenleme denetimi. Metin düzenleme denetimi girilmişse, dönüş değeri 1'dir.

Açıklamalar

Birden çok satırlı düzen denetimde satır sayısını almak için bu işlev çağrısı.

GetLineCount sadece çok satırlı düzenleme denetimleri tarafından işlenir.

Daha fazla bilgi için bkz: EM_GETLINECOUNT Win32 belgelerinde.

CEdit ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index