CEdit::GetLine

int GetLine ( int nIndex, lptstr lpszBuffer ) const;

int GetLine ( int nIndex, lptstr lpszBuffer, int nMaxLength ) const;

Dönüş değeri

Bayt sayısı aslında kopyalanır. NIndex tarafından belirtilen satır numarası büyükse 0 sonra satır düzenleme denetimindeki dönüş değeri ise.

Parametreleri

nIndex

Bir çoklu-satır almak için satır numarasını düzenleme denetimi belirtir. Satır numaralarını sıfır tabanlı; 0 değeri, ilk satırı belirtir. Tek satırlı düzenleme denetimi tarafından bu parametre yoksayılır.

lpszBuffer

Nokta arabellek satırın bir kopyasını alır. İlk kelime-in tampon arabelleğe kopyalanabilir bayt sayısını belirtmeniz gerekir.

nMaxLength

Arabelleğe kopyalanabilir bayt sayısı üst sınırını belirtir. GetLine Windows çağrısı yapmadan önce bu değeri lpszBuffer ilk sözcüğünü yerleştirir.

Açıklamalar

Düzenleme denetimine bir metin satırı almak için bu işlev çağrısı ve lpszBuffer yerleştirir.

Kopyalanan satırı boş-fesih karakter içermiyor.

Daha fazla bilgi için bkz: EM_GETLINE Win32 belgelerinde.

CEdit ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CEdit::LineLength, CWnd::GetWindowText

Index