CEdit::GetLimitText

UINT GetLimitText () const;

Dönüş değeri

Bu CEdit nesne için bayt olarak geçerli metin sınırı.

Açıklamalar

Metin sınırı bu CEdit nesnesini almak için bu üye işlevini çağırın. Metin düzenleme denetimi kabul bayt olarak en fazla metin synyry.

&Notnbsp;  Windows 95 ve Windows NT 4.0 ile mevcut başlayan bu üye işlevdir.

Daha fazla bilgi için bkz: EM_GETLIMITTEXT Win32 belgelerinde.

CEdit ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CEdit::SetLimitText, CEdit::LimitText

Index