CEdit::GetFirstVisibleLine

int GetFirstVisibleLine ( ) const;

Dönüş değeri

Üstteki görünür satır sıfır tabanlı dizin. Tek satırlı düzenleme denetimlerinde, dönüş değeri 0'dır.

Açıklamalar

Düzenleme denetimine üstteki görünür satır belirlemek için bu işlev çağrısı.

Daha fazla bilgi için bkz: EM_GETFIRSTVISIBLELINE Win32 belgelerinde.

CEdit ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CEdit::GetLine

Index