CEdit::FmtLines

bool FmtLines ( bool bAddEOL );

Dönüş değeri

Eğer herhangi bir sıfır olmayan biçimlendirme oluşur; Aksi halde 0.

Parametreleri

bAddEOL

Yumuşak satır sonu karakterleri eklenecek olup olmadığını belirtir. true değeri, karakter ekler; false değeri onları kaldırır.

Açıklamalar

Yumuşak satır sonu karakterleri dahil bir çok satırlı düzenleme denetimi içinde açılıp ayarlamak için bu işlevini çağırın. Yumuşak satır sonu iki satır başları ve sözcük kaydırması nedeniyle bozuldu bir satır sonuna eklenen satır besleme oluşur. Sabit satır sonu bir satır başı ve satır besleme oluşur. Sabit satır sonu ile son satırları FmtLines tarafından etkilenmez.

Windows yalnızca CEdit nesne, birden çok satırlı düzenleme denetimi ise cevap verecektir.

FmtLines yalnızca GetHandle tarafından döndürülen arabellek ve tarafından döndürülen metni etkiler wm_gettext. Düzenleme denetiminin içindeki metnin ekranda etkisi yoktur.

Daha fazla bilgi için bkz: EM_FMTLINES Win32 belgelerinde.

CEdit ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CEdit::GetHandle, CWnd::GetWindowText

Index