CEdit::EmptyUndoBuffer

void EmptyUndoBuffer ( );

Açıklamalar

(Clear) sıfırlamak için bu işlev, bir düzenleme denetimine geri al bayrağı diyoruz. Düzenleme denetimi artık son işlemi geri almak mümkün olmayacaktır. Düzenleme denetimi içindeki bir işlem geri alınabilir her geri al bayrağı ayarlandı.

SetWindowText ya da SetHandleCWnd üye işlevleri denir her geri al bayrak otomatik olarak temizlenir. .

Daha fazla bilgi için bkz: em_emptyundobuffer Win32 belgelerinde.

CEdit ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CEdit::CanUndo, CEdit::SetHandle, CEdit::Undo, CWnd::SetWindowText

Index