CEdit::Cut

void Cut( );

Açıklamalar

(Kesim) silmek için bu işlev geçerli seçimi (varsa) düzenleme denetimine arama ve Silinen metni cf_text biçiminde Pano'ya kopyalama.

Kesim tarafından gerçekleştirilen silmeyi Geri Al üye işlevini çağırarak geri.

Silinen metni panoya koymadan geçerli seçimi silmek için Temizle üye işlevini çağırın.

Daha fazla bilgi için bkz: wm_cut Win32 belgelerinde.

CEdit ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CEdit::Undo, CEdit::Clear, CEdit::Copy, CEdit::Paste

Index