CEdit::Copy

void Copy( );

Açıklamalar

Bu işleve çekingen cf_text biçiminde panoya düzenleme denetimdeki (varsa) geçerli seçimi arama.

Daha fazla bilgi için bkz: wm_copy Win32 belgelerinde.

CEdit ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CEdit::Clear, CEdit::Cut, CEdit::Paste

Index