CEdit::Clear

void Clear( );

Açıklamalar

Geçerli seçimi (varsa) düzenleme denetimine (NET) silmek için bu işlev çağrısı.

Net tarafından gerçekleştirilen silmeyi Geri Al üye işlevini çağırarak geri.

Geçerli seçimi silme ve Silinen içeriği panoya yerleştirin, kesin üye işlev çağrısı için.

Daha fazla bilgi için bkz: wm_clear Win32 belgelerinde.

CEdit ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CEdit::Undo, CEdit::Copy, CEdit::Cut, CEdit::Paste

Index