CEdit::CharFromPos

int CharFromPos (CPoint pt ) const;

Dönüş değeri

Karakter dizin alt sıra wordve yüksek sıralı word satır dizini.

Parametreleri

pt

Bu CEdit nesnesi istemci alanında bir nokta koordinatları.

Açıklamalar

Sıfır tabanlı dizin satır ve karakter Endeksleri bu CEdit denetimde belirtilen noktaya en yakın karakter almak için bu işlev çağrısı

&Notnbsp;  Windows 95 ve Windows NT 4.0 ile mevcut başlayan bu üye işlevdir.

Daha fazla bilgi için bkz: em_charfrompos Win32 belgelerinde.

CEdit ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CEdit::PosFromChar

Index